ADHD-traject binnen Oh My Mood

Het ADHD-team helpt cliënten met een specifieke hulpvraag of er sprake is van neurobiologische ontwikkelingsstoornis, een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Voor de ADHD behandeling vindt er onderzoek plaats.

Allereerst vindt hiervoor een pre-intake plaats door het Maatwerk-team, waarna de regiebehandelaar de vervolgintake doet. Indien uit deze intakes met de cliënt indicaties naar voren komt voor een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, worden er ten minste twee afspraken ingepland.

Het betreft een onderzoeksgedeelte ten aanzien van een schatting van de intelligentie én een diagnostisch interview naar de (mogelijke) aanwezigheid van kenmerken van een aandachtsdeficiëntie en hyperactiviteit/impulsiviteit.

Een vergelijkbaar interview wordt bij voorkeur ook bij een, of beide ouders of familie lid afgenomen, om meer zicht te krijgen en vooral om de diagnose betrouwbaarder en validiteit te verhogen. 

Extra vragenlijsten worden zorgvuldig aanvullend uitgekozen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de klachten van cliënt en om uit te sluiten of te onderkennen dat er sprake is van andere onderliggende of bijkomende psychische problemen.

Over alle onderzoeksresultaten vindt een adviesgesprek plaats, waarin het hele diagnostisch proces en de bijbehorende resultaten worden doorgesproken met de cliënt. 

Daarna wordt alle informatie verwerkt en in een uitgebreide rapportage samengevat, welke de cliënt nadien ontvangt.

 

Adviesgesprek

In het adviesgesprek over het onderzoek krijgen cliënten te horen of er al dan niet sprake is van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en /of andere psychische problemen.  Wanneer ADHD bevestigd kan worden, volgt er voor de cliënt een aantal psychoeducatie sessies, waarin gerichte informatie over ADHD wordt gegeven. Cliënten krijgen hiermee meer zicht op hun eigen patronen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. 

Na het volgen van de psychoeducatie, vinden er een aantal sessies plaats met een individueel behandelaar. In deze sessies wordt op een holistisch, contextuele en individuele wijze gewerkt middels positieve psychologie waarin de specifieke behandeling van Oh My Mood samen met ADHD of andere onderliggende problemen verwerkt is. Ook wanneer er geen sprake is van een ADHD, ontvangen cliënten eveneens een op de persoon aangepaste behandeling.

In de te volgen psychoeducatie met betrekking tot ADHD komen de volgende aspecten naar voren:

1e Psychoeducatie

 • Het omgaan met ADHD, gevolgen en de prikkelverwerking
 • Het ontstaan van ADHD
 • Slapen en ADHD
 • De kracht van ADHD en de negatieve kanten.

2e Psychoeducatie

 • Aan de slag met initiatief
 • Geheugen en tijd
 • Stoppen en aan de slag gaan

3e Psychoeducatie

 • Gedragsevaluatie en psychologische flexibiliteit
 • Gedachtenpatronen en het herkennen van deze patronen, relatie gedachten en gevoel
 • Executief functioneren 1

4e Psychoeducatie

 • Emoties, opmerkzaamheid en waarden 
 • Gedachten gedrag en emoties
 • Executief functioneren 2

Psychische klachten bij ADHD

ADHD; oftewel een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Mensen met deze stoornis hebben vaak van jongs af aan problemen zoals; snel afgeleid zijn, impulsief gedrag, overbewegelijkheid of onrustig zijn. Iedereen heeft hier wel eens last van, maar bij ADHD merk je dat je hier last van krijgt in het dagelijks leven. Hierdoor kan je je somber, angstig of gestrest voelen. Ook hebben mensen met ADHD vaak een laag zelfbeeld en kan je gevoeliger zijn voor verslaving. ADHD wordt vaak gediagnostiseerd bij kinderen, maar er zijn ook volwassenen met ADHD. Een diagnose van ADHD kan helpen met het krijgen van de juiste hulp. In eerste instantie door je te helpen om grip te krijgen op jouw ADHD en te kiezen voor de juiste ADHD-behadeling. Je leert hoe je het jezelf makkelijker kan maken. Hierdoor kunnen de ADHD-klachten verminderen en worden omgezet in gewenst gedrag en betere sociale vaardigheden. Soms kan iemand ook baat hebben bij ADHD-medicatie.

Diagnose ADHD

Oh My Mood heeft een speciaal team dat gespecialiseerd is in het diagnostiseren van ADHD. Om tot een diagnose te komen vindt er onderzoek van gedragsproblemen plaats. Nadat wij een aanmelding binnen hebben gekregen plannen wij 2 intakes. Indien uit deze intakes een vermoeden van ADHD naar voren komt worden er vervolgafspraken gepland voor verder onderzoek. In dit gedeelte van het onderzoek maken we een schatting van het IQ én vindt er een diagnostisch interview plaats waarin we kijken of er kenmerken van ADHD of gedragsproblemen bij jou aanwezig zijn. Dit interview wordt bij voorkeur ook bij jouw ouder(s)/verzorger(s) afgenomen om meer zicht te krijgen in hoe je je als kind gedroeg. ADHD begint namelijk al in de kindertijd met gedragsproblemen. Wij bespreken alle onderzoeksresultaten met jou en eventueel jouw ouder(s)/verzorger(s), in een adviesgesprek.

ADHD behandeling

In het adviesgesprek krijg jij (en eventueel jouw ouders) te horen of er sprake is van ADHD. Is dit het geval, dan plannen we samen met jou 4 ADHD-workshops in. In deze workshops leer jij wat ADHD is, wat de gevolgen ervan zijn, maar vooral hoe je op een positieve manier om kan gaan met jouw ADHD. Want er zijn veel dingen die je kan doen om de impact van ADHD op jouw leven te laten verminderen. Naast de ADHD-workshops is het soms nodig om ook individuele sessies met een psycholoog te hebben voor psychologische behandeling. Zeker wanneer je naast ADHD ook nog last hebt van andere klachten zoals soberheid, angsten, slechte gewoontes, of wanneer je grote problemen ervaart in je relaties, studie of werk. Met jouw individuele behandelaar werk je aan jouw persoonlijke doelen. Als er naast de ADHD nog andere mentale problemen spelen kunnen wij ook andere intensieve behandeling starten die gebaseerd is op onder andere de acceptance & commitment therapy en cognitieve gedragstherapie. Deze psychologische behandeling cognitieve gedragstherapie bestaat uit een praktische benadering en ga je aan de slag om je eigen gedrag te onderzoeken en mentaal sterker te worden. 

Medicatie

In veel gevallen zijn de problemen die ADHD met zich meebrengen al enorm te verminderen door te leren omgaan met ADHD. Bijvoorbeeld door structuur in je leven aan te brengen en door te herkennen wanneer je overprikkeld raakt. Soms is er meer ondersteuning nodig en kan medicatie helpen. Ieder mens is uniek, dus ieders medicatie is ook uniek. Als medicatie nodig blijkt te zijn, dan word je hierin begeleid door een ervaren psychiater. Samen kijken jullie of de medicatie nuttig is en welke type medicatie bij jou past