ADHD-traject bij Oh My Mood

Oh My Mood biedt een ADHD-traject om iedereen met gerelateerde klachten te ondersteunen. Met een focus op persoonlijke groei en veerkracht creëren we een op maat gemaakt traject om hulp te bieden bij de uitdagingen van ADHD. 

Belangrijk om te weten

We beginnen met een vragenlijst, intakegesprek en screening. Dit is de intakefase. Blijkt dat wij jou niet de behandeling kunnen bieden die je nodig hebt, dan doe wij er vanzelfsprekend alles aan om je zo snel mogelijk te helpen door je door te verwijzen naar een instelling die beter bij jouw hulpvraag past.

Een intake- en screeningsgesprek wordt (gedeeltelijk) vergoed door jouw zorgverzekeraar, ook als je na deze fase niet bij ons in behandeling komt. Afhankelijk van jouw polis betaal je mogelijk een eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage, en de hoogte daarvan per polis, vind je op onze vergoedingenpagina. Houd in alle gevallen rekening met jouw eigen risico.

Het kostenoverzicht geeft alleen een indicatie. Elke cliënt is uniek en we kunnen van tevoren niet vaststellen wat je nodig hebt. Het kan zijn dat we samen besluiten om meer of minder behandelingen te doen. Hou hiermee rekening bij het bekijken van het kostenoverzicht.

Bij Oh My Mood houden we de focus op de volgende thema’s:

✽   Positieve eigenschappen ontdekken
✽   Omgaan met tegenslag
✽   Aandacht aan wat jij belangrijk vindt in jouw leven
✽   De invloed van jouw levensstijl
✽   Zingeving

Daarnaast richt Oh My Mood zich op het ontwikkelen van je sterke kanten. Hier wordt nog te weinig aandacht aan besteedt in de GGZ, terwijl blijkt dat dit heel belangrijk is in je weg naar herstel. 

Wat is ADHD?

 

Mensen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hebben moeite zich te concentreren en zijn snel afgeleid (aandachtsproblemen), zijn druk en onrustig (hyperactief) en/of handelen vaak spontaan, zonder daar vooraf bij stil te staan (impulsief). Om te spreken van ADHD moeten de problemen al begonnen zijn voordat iemand 12 jaar oud is.

In veel gevallen vinden mensen met ADHD uiteindelijk manieren om ermee om te gaan. Sommigen lukt het om juist gebruik te maken van de positieve eigenschappen van ADHD, zoals hun creativiteit of het gemakkelijk aanpakken van nieuwe uitdagingen. 

Er zijn drie vormen van ADHD

  1. Gecombineerd beeld: er is hyperactief en impulsief gedrag en er zijn problemen met de aandacht
  2. Overwegend onoplettend beeld: er zijn vooral aandachtsproblemen. Hoewel dit in de volksmond ook wel ‘ADD’ genoemd wordt, zonder de H van hyperactief, wordt deze term in de DSM-5 (handboek met diagnoses van psychische stoornissen) niet meer gebruikt. 
  3. Overwegend hyperactief-impulsief beeld: iemand gedraagt zich vooral hyperactief en impulsief. Dit beeld komt weinig voor.

Mensen met ADHD hebben vaak van jongs af aan last van hun klachten. Dit kan onder andere effect hebben op schoolprestaties, sociale contacten, het gezinsleven, vrije tijd en zelfbeeld. Omdat de impact op het dagelijks leven groot kan zijn, kunnen zij ook andere psychische klachten ontwikkelen, zoals somberheid, angst, slaapproblemen en stress- en spanningsklachten. Ook zijn mensen met ADHD vaak gevoeliger voor verslaving.

Psychologische hulp kan mensen helpen zichzelf beter te begrijpen, te leren plannen en structureren op een manier die haalbaar is, om te gaan met prikkelverwerking en meer zelfcompassie te ontwikkelen.

Bij Oh My Mood bieden we diagnostiek en (psychologische) behandeling van ADHD.

Diagnostiek

Er zijn veel psychische aandoeningen waarbij sprake kan zijn van problemen met aandacht/concentratie of impulsiviteit /hyperactiviteit, zoals depressie, angst of PTSS.

Tijdens de intakefase wordt beoordeeld of jouw klachten aanleiding geven om te denken aan ADHD of dat er mogelijk andere psychische aandoeningen zijn die deze klachten beter kunnen verklaren.  Ook kan het zijn dat er aandoeningen blijken die eerst behandeling behoeven, voordat goed beoordeeld kan worden of er sprake is van ADHD, zoals verslaving of PTSS.

Als er een aanleiding is om uit te zoeken of er sprake is van ADHD start na de intake verder diagnostisch onderzoek. (Er wordt alleen onderzoek ingezet als er geen sprake is van overmatig middelengebruik, bijvoorbeeld van alcohol of drugs.

 

Een onderzoek bestaat uit een indicatiegesprek en een diagnostisch interview. Daarnaast vindt een diagnostisch interview plaats met iemand die jou goed kent uit je kindertijd. Denk hierbij aan een ouder, verzorger of ander familielid. Dit is belangrijk om zicht te krijgen op jouw gedrag en eventuele problemen uit die periode. Daarnaast zullen wij vragen naar schoolrapporten en eventuele eerdere onderzoeksverslagen.

Ook kan er verder onderzoek plaatsvinden om na te gaan of er sprake is van andere psychische problematiek dat de klachten kan verklaren of wat speelt naast ADHD (zogenaamde ‘co-morbiditeit’).

In een terugkoppelgesprek zullen alle resultaten besproken worden en wordt er een advies op maat gegeven. Je ontvangt na afloop een rapportage van het onderzoek.

Psychologische behandeling

Wanneer sprake is van ADHD kan een psychologische behandeling gevolgd worden. Deze behandeling is gericht op het leren omgaan met ADHD en bestaat uit twee onderdelen.

✽  In een workshop (online) leer je meer over ADHD, en wat de invloed is (geweest) van ADHD op jouw dagelijks leven. Ook leer je hoe je op een positieve manier om kunt gaan met ADHD-klachten en hoe je kunt putten uit jouw ADHD-krachten.
✽  In een parallelle individuele behandeling wordt dieper ingegaan op de onderwerpen uit de workshops die specifiek op jou van toepassing zijn. Daarbij is ook ruimte om aandacht te besteden aan andere psychische klachten die naast de ADHD kunnen bestaan.

Neem contact op

Neem de eerste stap naar een persoonlijk ADHD-traject bij Oh My Mood. Ons toegewijde en ervaren team staat klaar om je vragen te beantwoorden en een passende behandeling op maat te bespreken. Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

 

 

Bij Oh My Mood vind je de steun die je nodig hebt, zowel fysiek als online. Je bent van harte welkom op een van onze locaties, maar we bieden ook het gemak van een online behandeling vanuit jouw eigen vertrouwde omgeving. De combinatie van individuele gesprekken, online opdrachten en meerdere interactieve workshops vormen de kern van de behandeling – zonder wachtlijst.

Lees meer