ADHD-traject binnen Oh My Mood

Het ADHD-team helpt cliënten met een specifieke hulpvraag of er sprake is van neurobiologische ontwikkelingsstoornis, een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Daarvoor vindt onderzoek plaats.

Allereerst vindt hiervoor een pre-intake plaats door het Maatwerk-team, waarna de regiebehandelaar de vervolgintake doet. Indien uit deze intakes met de cliënt indicaties naar voren komt voor een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, worden er ten minste twee afspraken ingepland.

Het betreft een onderzoeksgedeelte ten aanzien van een schatting van de intelligentie én een diagnostisch interview naar de (mogelijke) aanwezigheid van kenmerken van een aandachtsdeficiëntie en hyperactiviteit/impulsiviteit.

Een vergelijkbaar interview wordt bij voorkeur ook bij een, of beide ouders of familie lid afgenomen, om meer zicht te krijgen en vooral om de diagnose betrouwbaarder en validiteit te verhogen. 

Extra vragenlijsten worden zorgvuldig aanvullend uitgekozen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de klachten van cliënt en om uit te sluiten of te onderkennen dat er sprake is van andere onderliggende of bijkomende psychische problemen.

Over alle onderzoeksresultaten vindt een adviesgesprek plaats, waarin het hele diagnostisch proces en de bijbehorende resultaten worden doorgesproken met de cliënt. 

Daarna wordt alle informatie verwerkt en in een uitgebreide rapportage samengevat, welke de cliënt nadien ontvangt.

 

Adviesgesprek

In het adviesgesprek over het onderzoek krijgen cliënten te horen of er al dan niet sprake is van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en /of andere psychische problemen.  Wanneer ADHD bevestigd kan worden, volgt er voor de cliënt een aantal psychoeducatie sessies, waarin gerichte informatie over ADHD wordt gegeven. Cliënten krijgen hiermee meer zicht op hun eigen patronen en hoe ze hiermee om kunnen gaan. 

Na het volgen van de psychoeducatie, vinden er een aantal sessies plaats met een individueel behandelaar. In deze sessies wordt op een holistisch, contextuele en individuele wijze gewerkt middels positieve psychologie waarin de specifieke behandeling van Oh My Mood samen met ADHD of andere onderliggende problemen verwerkt is. Ook wanneer er geen sprake is van een ADHD, ontvangen cliënten eveneens een op de persoon aangepaste behandeling.

In de te volgen psychoeducatie met betrekking tot ADHD komen de volgende aspecten naar voren:

1e Psychoeducatie

 • Het omgaan met ADHD, gevolgen en de prikkelverwerking
 • Het ontstaan van ADHD
 • Slapen en ADHD
 • De kracht van ADHD en de negatieve kanten.

2e Psychoeducatie

 • Aan de slag met initiatief
 • Geheugen en tijd
 • Stoppen en aan de slag gaan

3e Psychoeducatie

 • Gedragsevaluatie en psychologische flexibiliteit
 • Gedachtenpatronen en het herkennen van deze patronen, relatie gedachten en gevoel
 • Executief functioneren 1

4e Psychoeducatie

 • Emoties, opmerkzaamheid en waarden 
 • Gedachten gedrag en emoties
 • Executief functioneren 2