Behandelaanbod – Oh My Mood is geschikt voor veel soorten klachten in de GBGGZ en SGGZ. Dit komt doordat wij transdiagnostisch, holistisch, contextueel en blended te werk gaan.

Wachtlijst: we doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat cliënten niet lang op een behandeling hoeven te wachten en proberen onze wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Op het moment is er bij Oh My Mood geen wachtlijst. Cliënten kunnen direct terecht voor een intake en aansluitend behandeling.

We kunnen momenteel geen differentiaal onderzoek doen naar ADHD / ASS. Ook persoonlijkheidsstoornissen vallen binnen onze exclusiecriteria. Voor overleg mag u ons bellen op 085-8088116 of mailen naar welkom@ohmymood.com


Onze behandeltechnieken: onze behandeltechnieken komen uit evidence-based behandelmethoden zoals de cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie en ACT.

Transdiagnostisch

De focus op transdiagnostische factoren is de basis van onze behandeling. In plaats van een focus op specifieke diagnoses, wordt er in de behandeling aandacht besteed aan de overkoepelende cognitieve, emotionele en gedragsmatige disregulaties die voorkomen bij de meeste psychische stoornissen. Denk hierbij aan thema’s als emotieregulatie, zelfcompassie, en disfunctionele gedachtenpatronen.

Deze manier van werken wordt ondersteund door het wetenschappelijk bewijs dat psychische stoornissen cognitief, emotioneel en gedragsmatig meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Ongeveer de helft van de mensen met een psychische problemen hebben last van meer dan één stoornis tegelijk en daarnaast delen verschillen psychische stoornissen overeenkomende symptomen met elkaar.

Een ander voordeel aan transdiagnostisch behandelen is dat het gemakkelijker te trainen is onder gezondheidsprofessionals. Retentie aan één protocol is voor een behandelaar gemakkelijker te realiseren dan retentie aan meerdere protocollen.

Het grootste voordeel van de transdiagnostische benadering is echter de focus op de sterke kanten, groei en welbevinden van de hulpvrager, wat ontbreekt bij de symptoomspecifieke aanpak van psychopathologie. Door deze aanpak willen we stigmatisering van psychische klachten tegengaan en de extra sociale druk die 9 van de 10 mensen met psychische klachten ervaren verminderen.

Daarnaast is de transdiagnostische aanpak in meerdere situaties effectief gebleken.

Contextuele aanpak

Gezondheid en welzijn zijn cruciale factoren in een mensenleven. De ervaring van welzijn heeft niet alleen invloed op het individu, maar ook op de levens van iemands dierbare, en de gehele maatschappij.

Vanwege de grote samenhang tussen deze factoren hebben wij gekozen voor een benadering waarbij niet alleen de symptomatische klachten, maar de gehele contextuele situatie van een mens in acht wordt genomen.

Gezondheid in zijn context is een essentieel onderdeel van kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk dat er in de gezondheidszorg aandacht besteed wordt aan de manier waarop mensen de wereld en hun klachten ervaren, en de manier waarop zij deze interpreteren.

Het aannemen van een holistische en humanistische houding is hier een voorbeeld van. Binnen deze aanpak wordt aandacht besteed aan de complexe organisatie van menselijk gedrag, waarin fysiek, mentaal en sociaal functioneren geïntegreerd zijn. Deze aanpak wordt tot op heden aanbevolen door velen, maar nog weinig in de praktijk toegepast.

Binnen Oh My Mood worden mensen benaderd vanuit deze contextuele en holistische aanpak. Er is ook ruimte voor de fysieke, mentale en sociale facetten van welbevinden, waarin multidisciplinair werken een belangrijke rol speelt.