In de GGZ merken we dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen tussen verschillende soorten klachten. 

Daarom richt de behandeling bij Oh My Mood zich op thema’s die voor alle soorten klachten belangrijk zijn, bijvoorbeeld:

✽   Herkennen van stress
✽   Verbeteren van het zelfbeeld
✽   Omgaan met emoties
✽   Patronen doorbreken

Daarnaast richt Oh My Mood zich op het ontwikkelen van je sterke kanten. Hier wordt nog te weinig aandacht aan besteed in de GGZ, terwijl blijkt dat dit heel belangrijk is in je weg naar herstel.

Denk aan de volgende thema’s:

✽   Positieve eigenschappen ontdekken
✽   Omgaan met tegenslag
✽   Aandacht aan wat jij belangrijk vindt in jouw leven
✽   De invloed van jouw levensstijl
✽   Zingeving

Contextuele aanpak

Gezondheid en welzijn zijn cruciale factoren in een mensenleven. De ervaring van welzijn heeft niet alleen invloed op het individu, maar ook op de levens van iemands dierbare, en de gehele maatschappij.

Vanwege de grote samenhang tussen deze factoren hebben wij gekozen voor een benadering waarbij niet alleen de symptomatische klachten, maar de gehele contextuele situatie van een mens in acht wordt genomen.

Gezondheid in zijn context is een essentieel onderdeel van kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk dat er in de gezondheidszorg aandacht besteed wordt aan de manier waarop mensen de wereld en hun klachten ervaren, en de manier waarop zij deze interpreteren.

Het aannemen van een holistische en humanistische houding is hier een voorbeeld van. Binnen deze aanpak wordt aandacht besteed aan de complexe organisatie van menselijk gedrag, waarin fysiek, mentaal en sociaal functioneren geïntegreerd zijn. Deze aanpak wordt tot op heden aanbevolen door velen, maar nog weinig in de praktijk toegepast.

Binnen Oh My Mood worden mensen benaderd vanuit deze contextuele en holistische aanpak. Er is ook ruimte voor de fysieke, mentale en sociale facetten van welbevinden, waarin multidisciplinair werken een belangrijke rol speelt.