Client tevredenheid

Deze meting is verricht volgens de Kwaliteitswet, die vereist dat alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uitvoeren met behulp van de CQI-methodologie.

8,3

Vragen over behandelaren

Nam uw behandelaar u serieus?
Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?
Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? (telefonisch, per e-mail, of anders)

Vragen over keuzevrijheid

Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld?
Kon u meebeslissen over de behandeling?

Vragen over informatievoorzieining

Zijn de voor- en/of nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn?
Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan?
Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten?
Kreeg u informatie over cliëntenorganisaties en/of zelfhulpgroepen?
Zijn de mogelijke (lichamelijke) bijwerkingen met u besproken?
Zijn deze vragenlijsten met u besproken?

Vragen over de behandeling

Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling? (Bijvoorbeeld de plek, het aantal sessies, het tijdstip, alleen of in een groep, man of vrouw als behandelaar)
Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten?
Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling?
Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een score van 1 tot 10, waarbij een 1 'heel erg slecht' betekent en een 10 'uitstekend'.