Financiering van de GGZ per 2022

Vanaf 1 januari 2022 is de manier van financiering in de Geestelijke Gezondheidszorg veranderd. De financiering van de zorg wordt het Zorgprestatiemodel genoemd.

Wat betekent de invoering van het Zorgprestatiemodel voor jou?

De overheid heeft per 2022 de manier waarop GGZ-behandelingen bekostigd worden, veranderd. De grootste verandering is dat GGZ-instellingen vanaf 2022 maandelijks bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. Voorheen kon dat alleen jaarlijks, of bij het afronden van een behandeltraject. We zullen je vanaf januari dus elke maand een rekening (zorgkostenfactuur) van de behandeling toesturen, die je in kunt dienen bij jouw zorgverzekeraar.

Op deze zorgkostenfactuur staat met wie je die maand een afspraak hebt gehad, op welke datum dat was en hoelang de afspraak duurde. Deze afspraak kan een persoonlijk gesprek zijn, een telefonisch/beeldbelgesprek, maar ook contact via email of het cliëntenportaal, of een eHealth- opdracht die je behandelaar voor je klaarzet. De duur van de afspraak is hierin leidend.

Je hebt vanaf 2022 dus elke maand inzicht in wat er door welke behandelaar gedaan is.

Sluiten van dossiers

Ben je al bij ons in behandeling en gaat jouw behandeling door?

Door de overgang naar het Zorgprestatiemodel zullen we voor de verzekeraars alle dossiers op 31 december sluiten en openen we een nieuw dossier. Je zult dan een overzicht en factuur van de kosten tot en met 31 december ontvangen. Deze factuur kan je indienen bij je zorgverzekering. Vanaf januari ontvang je dan maandelijkse facturen die je kan indienen bij jouw zorgverzekering.

Verandering wettelijk eigen risico

Iedereen die gebruik maakt van zorg uit het basispakket betaalt een wettelijk eigen risico. Door de invoer van het Zorgprestatiemodel wordt er maandelijks aanspraak gedaan op het wettelijk eigen risico van je zorgverzekering. Dit is al gebruikelijk bij andere zorg, zoals ziekenhuiszorg of medicatie bij de apotheek, en wordt nu ook in de GGZ ingevoerd.

Je betaalt je wettelijke eigen risico in 2022 niet meer in één keer na afronding van je behandeling, maar je ontvangt maandelijks een factuur voor de zorg die je hebt ontvangen.

Je zorgverzekeraar brengt het wettelijk eigen risico vanaf het begin van de behandeling dus al bij je in rekening. Dit bedrag betaal je dus aan de zorgverzekeraar en wordt door je zorgverzekeraar maandelijks verrekend met het bedrag dat je van je zorgverzekeraar vergoed krijgt.

Als je in 2021 een behandeling bij ons bent gestart, die in 2022 doorloopt, dan betaal je dus in beide kalenderjaren het wettelijk eigen risico. Uiteraard tenzij het maximale eigen risico in 2021 kalenderjaar al is bereikt door andere zorg.

Eigen bijdrage

Was je in 2021 al cliënt en gaat je behandeling in 2022 door? Dan blijven de gemaakte afspraken over de eigen bijdrage leidend. Dit blijft gelden tot een behandeling van maximum van 1800 minuten. Deze afspraken gelden ook als je de eigen bijdrage in termijnen betaald. Heb je een restitutiepolis, dan wordt de behandeling geheeld vergoed en betaal je geen eigen bijdrage (maar wel het wettelijk eigen risico).

Ben je van plan in 2022 bij ons een behandeling te starten? Niet alle zorgverzekeraars vergoedden onze behandeling voor 100%. Mocht jouw verzekering de behandeling niet volledig vergoeden, dan geldt er een eigen bijdrage. Klik op de knop hieronder voor meer informatie over vergoedingen en de eigen bijdrage.  

Meer informatie

Als je meer wilt weten over je eigen risico, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Je zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog je eigen risico is en hoeveel je al hebt gebruikt. 

Er zijn vaak mogelijkheden om het eigen risico gespreid per maand te betalen als je het niet (in één keer) kunt betalen. Vraag naar de voorwaarden bij je zorgverzekering. Als je geen zorg of minder dan het maximale eigen risico gebruikt, dan wordt het resterende bedrag weer aan je teruggestort door de verzekering.

Mocht je verdere vragen hebben, dan kan je ons bereiken via administratie@ohmymood.com of via ons algemene nummer: 085 – 808 8116

Meer informatie:

www.zorgprestatiemodel.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg