Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij geen contracten. Dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel hiervan is dat we geen wachtlijsten hebben.

Bij Oh My Mood kan je dus meteen terecht! Ook kunnen we hierdoor jouw privacy beter waarborgen. Het nadeel is dat je zelf de behandelfactuur moet indienen voor declaratie en dat de meeste verzekeringen de behandeling niet volledig vergoeden. Dit betekent dat je een deel van de behandeling zelf betaalt. De hoogte van deze eigen bijdrage verschilt per zorgverzekeraar, polis en behandeling. Heb je een restitutiepolis? Dan wordt de behandeling wel volledig vergoed.

Informatie over verzekeringen

Hieronder vind je meer informatie over de hoogte van jouw eigen bijdrage, afhankelijk van jouw type polis. Je kunt op je polisblad of op de website van jouw verzekeraar zien wat voor polis je hebt. Let op, het gaat hier om het type basisverzekering. Wat voor aanvullende verzekeringen je hebt, heeft geen invloed op de hoogte van jouw eigen bijdrage.

Onze tarieven zijn conform het Wmg-tarief, zoals deze is bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Per 1 januari 2022 verandert de manier waarop de GGZ gefinancierd wordt. Dit heeft vooral invloed op de betaling van jouw wettelijk eigen risico. Lees hier wat de invoering van het nieuwe financieringsmodel voor jou betekent. 

Let op – jouw wettelijk eigen risico staat los van je eigen bijdrage!

Ongeacht je verzekeraar of polis, zal je jouw wettelijk eigen risico moeten betalen. Het wettelijk eigen risico is voor iedereen €385, tenzij jij zelf een hoger eigen risico hebt afgesproken met jouw zorgverzekeraar. Je kan de hoogte van je eigen risico vinden op je polisblad of op de website van je verzekeraar. 

Gecontracteerde verzekeraars

De enige zorgverzekeraar met wie wij in 2022 een contract hebben afgesloten is DSW. Dit betekent dat je geen eigen bijdrage hoeft te betalen als je verzekerd bent bij DSW. Ook dienen wij de behandelfactuur rechtstreeks voor je in. Let op: je eigen risico betaal je wel.

Naturapolis – een eigen bijdrage

Als je een naturapolis, een budgetpolis of een combinatiepolis hebt, dan vergoedt jouw verzekeraar tussen de 60 en de 80% van de behandeling. Dit betekent dat je een eigen bijdrage moet betalen voor de overige 20 tot 40%. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van een aantal zaken. Denk hierbij aan het type behandeling dat je ontvangt, hoe lang de behandeling duurt, wie jou behandelt, en hoeveel jouw zorgverzekeraar vergoedt.  

Om een beter beeld te krijgen van de eigen bijdrage, vind je hieronder een overzicht met voorbeelden van de volgende gemiddelde behandeltrajecten:

✽   Basis GGZ: intake + gemiddeld 5 basis workshops, eHealth modules, en individueel contact + afsluitend gesprek
✽   SGGZ: Intake + gemiddeld 5 basis workshops, eHealth modules, 9 individuele sessies, 4 aanvullende workshops + afsluitend gesprek
✽   Complex: een SGGZ behandeling waarbij de individuele gesprekken worden gevoerd door de regiebehandelaar.
✽   ADHD diagnostiek: diagnostisch onderzoek naar ADHD + psycho-educatie workshops
✽   ADHD diagnostiek + behandeling: diagnostisch onderzoek naar ADHD + psycho-educatie workshops + aanvullende behandeling.

We willen je echter de zorg bieden die je nodig hebt. Hierdoor kan het aantal van de individuele gesprekken, workshops en eHealth interventies afwijken en verandert de eigen bijdrage. De precieze eigen bijdrage weten we dus pas aan het einde van jouw behandeling. Bij het berekenen van de eigen bijdrage is de geplande duur van de behandelafspraken leidend. 

Restitutiepolis – geen eigen bijdrage

Bij een restitutiepolis vergoedt een verzekeraar de volledige behandeling, of de zorgverlener nou een contract heeft met de verzekeraar of niet. Als je een restitutiepolis hebt, dan vergoedt je verzekeraar dus de volledige behandeling bij Oh My Mood, en hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Je kan hier een overzicht vinden van alle restitutiepolissen in 2022.

Vanaf 2022 bieden OHRA, Nationale Nederlanden,en Zorg en Zekerheid geen restitutiepolis meer aan. 

Het kan een keer voorkomen dat je door overmacht niet naar een afspraak kunt komen. Bel in dat geval s.v.p. tijdig af.

Zeg alleen af bij grote overmacht. Doe dit op zijn laatst 3 dagen van te voren. Dan kunnen wij de gereserveerde tijd nog opnieuw inplannen voor andere cliënten.  Dit geldt voor alle soorten afspraken, dus intakes, individuele gesprekken, en workshops. Afmelden doe je bij het centrale secretariaat via telefoon of email.

Meld je je korter dan 24 uur voor de afspraak af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn €100 voor een intakegesprek, €50 voor een individueel gesprek, en €15 voor een workshop. Let op: deze kosten worden niet vergoed door jouw zorgverzekeraar en komen dus voor jouw eigen rekening. Jouw behandelaar neemt contact met je op om een nieuwe afspraak in te plannen.