Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij geen contracten. Dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel hiervan is dat we korte wachtlijsten hebben. 

Je kunt op je polisblad of op de website van jouw verzekeraar zien wat voor polis je hebt. Let op, het gaat hier om het type basisverzekering. Zoek naar de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg.
Onze tarieven zijn conform het Wmg-tarief, zoals deze is bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Per 1 januari 2022 is de manier waarop de GGZ gefinancierd wordt veranderd. Dit heeft vooral invloed op de betaling van jouw wettelijk eigen risico. Lees hier wat de invoering van het nieuwe financieringsmodel voor jou betekent.

Informatie over verzekeringen 2024

Onze tarieven zijn conform het Wmg-tarief, zoals deze is bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Per 1 januari 2022 is de manier waarop de GGZ gefinancierd wordt veranderd. Dit heeft vooral invloed op de betaling van jouw wettelijk eigen risico. Lees hier wat de invoering van het nieuwe financieringsmodel voor jou betekent. 


Contracten voor 2024
Voor 2024 heeft Oh My Mood ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met verzekeringen. Dat betekent dat cliënten alleen in aanmerking komen voor een volledige vergoeding als ze een restitutiepolis hebben.


Hoe zit het cliënten verzekerd bij DSW?
Het contract met DSW wordt voor 2024 niet verlengd. Dit betekent dat cliënten die verzekerd zijn bij DSW niet meer in aanmerking komen voor een volledige vergoeding en hun Zorgnota’s zelf moeten indienen bij de verzekering.
Voor cliënten met een polis bij DSW geldt dit direct vanaf 1 januari.
Voor cliënten met een polis bij Stad Holland en een doorlopend behandeling geldt een overgangsregeling: zij krijgen tot het eind van hun behandeling (en uiterlijk t/m 31-12-2024) nog een volledige vergoeding.


Restitutiepolissen voor 2024
Voor 2024 zijn er nog maar weinig verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden:

  • ASR (Eigen keuze)
  • Menzis (Menzis vrij)
  • Aevitae (Basisverzekering Restitutie)


Hoe zit het met cliënten die in 2023 een restitutiepolis hadden?
Voor cliënten die in 2023 een restitutiepolis hadden bij CZ, Zilveren Kruis of Stad Holland en van wie de behandeling doorloopt in 2024 geldt een overgangsregeling. Dit betekent dat ze hun huidige behandeling kunnen afronden in 2024 en daarbij nog een volledige vergoeding ontvangen.
Hierbij geldt wel dat ze zelf hun Zorgnota moeten indienen bij de verzekering. Mogelijk wordt de huidige betalingsregeling met Zilveren Kruis wel verlengd, dit wordt de komende periode duidelijk.


Hoe zit het met het wettelijk eigen risico?
Voor alle cliënten, ongeacht hun verzekering of polis, geldt dat vanaf 1-1-2024 opnieuw het wettelijk eigen risico betaald moet worden. Dit geldt dus ook als de behandeling vanuit 2023 doorloopt. Voor 2024 blijft het wettelijk eigen risico €385,00 of hoger als cliënten hier vrijwillig voor kiezen.

Let op – jouw wettelijk eigen risico staat los van jouw eigen bijdrage!

Ongeacht je verzekeraar of polis, zal je jouw wettelijk eigen risico moeten betalen. Het wettelijk eigen risico is voor iedereen € 385, tenzij jij zelf een hoger eigen risico hebt afgesproken met jouw zorgverzekeraar. Je kan de hoogte van je eigen risico vinden op je polisblad of op de website van je verzekeraar. 

Gecontracteerde verzekeraars

De enige zorgverzekeraar met wie wij in 2023 een contract hebben afgesloten is DSW. Dit betekent dat je geen eigen bijdrage hoeft te betalen als je verzekerd bent bij DSW. Ook dienen wij de behandelfactuur rechtstreeks voor je in. Let op: je eigen risico betaal je wel. In 2024 zullen we geen contracten hebben met verzekeraars.

Naturapolis – 2023

Als je een naturapolis, een budgetpolis of een combinatiepolis hebt, dan vergoedt jouw verzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. 

Dit betekent dat je een eigen bijdrage moet betalen voor de overige 20 tot 40%. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van een aantal zaken: denk hierbij aan het type behandeling dat je ontvangt, hoe lang de behandeling duurt, wie jou behandelt, en hoeveel jouw zorgverzekeraar vergoedt.  

Om een beter beeld te krijgen van de eigen bijdrage en hoe deze is opgebouwd, vind je hieronder een overzicht van de gemiddelde tarieven per type afspraak en voorbeelden van de volgende gemiddelde behandeltrajecten en de eigen bijdrage per basisverzekering:

 

✽   SGGZ: Een gemiddeld SGGZ-traject bevat 1 screeningsgesprek, 1 intakegesprek, ca. 10 tot 15 behandelgesprekken en 5 tot 8 workshops.
✽   ADHD-traject: Een gemiddeld ADHD-traject bevat 1 screeningsgesprek, 1 intakegesprek, het onderzoeksgedeelte, bestaande uit 2 tot 3 onderzoeken, en 4 workshops. Daarnaast raden we aan om enkele individuele behandelsessies te nemen.

We willen je echter de zorg bieden die je nodig hebt. Hierdoor kan het aantal workshops en behandelgesprekken afwijken en verandert de eigen bijdrage. De precieze eigen bijdrage weten we dus pas aan het einde van jouw behandeling. Bij het berekenen van de eigen bijdrage is de geplande duur van de behandelafspraken leidend. 

De behandeling starten altijd met een vragenlijst, screening en een intake. Hieraan zijn kosten verbonden waarvan je het grootste gedeelte kan declareren bij je verzekeraar. Ook als na deze fase blijkt dat we niet samen verder gaan. Houd er rekening mee dat je zorgverzekeraar het wettelijk eigen risico vanaf het begin van de behandeling al bij je in rekening brengt, ook als blijkt dat we je onverhoopt niet de juiste zorg kunnen bieden.

Restitutiepolis – geen eigen bijdrage in 2023

Bij een restitutiepolis vergoedt een verzekeraar de volledige behandeling, of de zorgverlener nou een contract heeft met de verzekeraar of niet. Als je een restitutiepolis hebt, dan vergoedt je verzekeraar dus de volledige behandeling bij Oh My Mood, en hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Je kan hier een overzicht vinden van alle restitutiepolissen in 2023.

In 2023 zijn een aantal zorgverzekeraars gestopt met het aanbieden van een restitutiepolis. Het gaat om de volgende polissen:

  • VGZ eigen keuze
  • FBTO basisverzerkering
  • Univé eigen keuze
  • IZA eigen keuze
  • UMC eigen keuze
  • Gewoon ZEKUR vrij

Veel van deze polissen bestaan nog wel, maar zijn vanaf 2023 een combinatiepolis. Een combinatiepolis vergoedt de ongecontracteerde GGZ zorg niet volledig.

De behandeling starten altijd met een vragenlijst, screening en een intake. Hieraan zijn kosten verbonden die je kan declareren bij je verzekeraar. Ook als na deze fase blijkt dat we niet samen verder gaan. Houd er rekening mee dat je zorgverzekeraar het wettelijk eigen risico vanaf het begin van de behandeling al bij je in rekening brengt, ook als blijkt dat we je onverhoopt niet de juiste zorg kunnen bieden.

Het kan een keer voorkomen dat je door overmacht niet naar een afspraak kunt komen. Bel in dat geval s.v.p. tijdig af.

Zeg alleen af bij grote overmacht. Doe dit op zijn laatst 3 dagen van te voren. Dan kunnen wij de gereserveerde tijd nog opnieuw inplannen voor andere cliënten.  Dit geldt voor alle soorten afspraken, dus intakes, individuele gesprekken, en workshops. Afmelden doe je bij het centrale secretariaat via telefoon of email.

Meld je je korter dan 24 uur voor de afspraak af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn € 100 voor een intakegesprek, € 50 voor een individueel gesprek, en €15 voor een workshop. Let op: deze kosten worden niet vergoed door jouw zorgverzekeraar en komen dus voor jouw eigen rekening. Jouw behandelaar neemt contact met je op om een nieuwe afspraak in te plannen.