Wilt u een patiënt naar ons verwijzen? Dit kan gemakkelijk via Zorgdomein of via het  verwijsformulier op deze pagina.

U kunt patiënten aanmelden die kampen met de volgende klachten:

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten
 • De unipolaire depressieve stemmingsstoornis, milde en matige ernst
 • Somatoforme problematiek/Lichamelijke klachten
 • (Milde) problematiek
 • Zelfbeeldproblematiek
 • (Milde) impulscontroleproblematiek
 • Problemen met assertiviteit
 • Levensfaseproblematiek (afhankelijk van of er een diagnose gesteld kan worden).
 • Milde persoonlijkheidsproblematiek (dit houdt in, het interfereert niet op alle gebieden en cliënt is in staat om op een aantal gebieden redelijk te functioneren)
 • Posttraumatische stress stoornis, milde en matige ernst
 • Een combinatie van bovengenoemde beelden (comorbiditeit)
 • (Milde) eetproblematiek
 • ADHD diagnostiek en psychologische behandeling.

Wij hanteren de volgende exclusiecriteria:

 • Psychose
 • Autisme
 • (Ernstige) suïcidaliteit
 • Automutilatie
 • Bipolaire stoornissen
 • Verslavingsproblematiek
 • Eetstoornissen
 • Complex (vroegkinderlijk) trauma
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Verstandelijke beperking (LVB = Verstandelijke beperking).


NB: we bieden en geen 24/7 zorg en hebben geen crisisdienst.

Lees hier meer over onze aanmeldprocedure.
We verwelkomen cliënten op deze locaties.