Wilt u een patiënt naar ons verwijzen? Dit kan gemakkelijk via Zorgdomein of via het  verwijsformulier op deze pagina.

U kunt patiënten aanmelden binnen de GBGGZ en SGGZ die kampen met de volgende klachten:

 • Angstklachten
 • Stemmingsklachten
 • De unipolaire depressieve stemmingsstoornis, milde en matige ernst
 • Somatoforme problematiek/Lichamelijke klachten
 • Trauma (waarbij ook individuele sessies worden aangeraden, face-to-face, voor verwerkingsgerichte behandeling zoals EMDR of imaginaire exposure)
 • Dwangstoornissen
 • Zelfbeeldproblematiek
 • (Milde) impulscontroleproblematiek
 • Problemen met assertiviteit
 • Levensfaseproblematiek (afhankelijk van of er een diagnose gesteld kan worden).
 • Milde persoonlijkheidsproblematiek (dit houdt in, het interfereert niet op alle gebieden en cliënt is in staat om op een aantal gebieden redelijk te functioneren).
 • Posttraumatische stress stoornis, milde en matige ernst
 • Een combinatie van bovengenoemde beelden (comorbiditeit)

Wij hanteren de volgende exclusiecriteria:

 • Psychose
 • Cliënten die diagnostiek willen naar autisme of persoonlijkheidsproblematiek
 • (Ernstige) suïcidaliteit
 • Automutilatie
 • Verslavingsproblematiek
 • Complex trauma
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Verstandelijke beperking of LVB-problematiek

Lees hier meer over onze aanmeldprocedure.
We verwelkomen cliënten op deze locaties.