Informatie

Wij bieden hulp bij veel verschillende soorten klachten. Hieronder vind je informatie over veelvoorkomende klachten waarvoor je bij ons terecht kan.

Wat is somberheid?

Bij een depressie heb je last van een sombere, neerslachtige stemming die minimaal twee weken duurt. Soms blijft somberheid langer aanwezig en/of komt de somberheid terug na een korte periode waarin je je beter voelt. Dit kan een depressie zijn.

Een depressie ziet er voor iedereen anders uit. Soms merk je somberheid en/of verlies van interesse en plezier in de dingen die je dagelijks doet. Je zelfbeeld wordt laag en ook kan je last hebben van meer of juist minder eetlust. Je kunt moeite hebben met slapen, of juist heel veel slapen, je rusteloosheid voelen of juist erg vertraagd en sloom.

 

Sommige mensen hebben weinig zin meer in sociale contacten, of hebben nergens meer energie voor. Het kan zijn dat je je erg schuldig en waardeloos voelt over dingen in je leven, je slecht kunt concentreren en moeite hebt met keuzes maken. Ook kun je bij een depressie gedachten hebben aan de dood en/of plannen hebben voor zelfdoding. Niet alle kenmerken hoeven aanwezig te zijn bij een depressie.

Wat is angst?

Wanneer je last hebt van angstklachten reageer je lichamelijk en psychisch erg heftig op een situatie, trigger of gebeurtenis waarvan je denkt dat die gevaarlijk is. Dit zorgt voor veel stress. Angst is een emotie die iedereen voelt als er sprake is van (dreigend) gevaar.

Het zorgt ervoor dat ons lichaam zich klaarmaakt om iets te doen tegen de situatie (vechten), eruit te ontsnappen (vluchten) of af te wachten (bevriezen). Bij een angststoornis reageer je met veel angst op situaties die niet zo gevaarlijk zijn. Dit heeft veel invloed op je dagelijks leven en functioneren.

Angstklachten kunnen zich op diverse manieren laten zien, bijvoorbeeld door:

  • Veel angst en oncontroleerbaar piekeren over verschillende, vaak alledaagse zaken
  • Angst om ergens te zijn van waar je moeilijk kan ontsnappen, or waar dit gênant kan zijn. Of je hebt angst op plekken waar je geen hulp zou kunnen krijgen in het geval dat je een paniekaanval krijgt
  • Last van paniekaanvallen die onverwachts komen, bijvoorbeeld angst om flauw te vallen, gek te worden
  • Angst dat anderen negatief over je denken in sociale situaties
  • Specifieke fobie, bijvoorbeeld voor spinnen, hoogten of vliegen
  • Angst voor het krijgen van een ernstige ziekte bij lichte of milde klachten. Je merkt dat je veel bezig bent met lichamelijke klachten en ziekten
  • Andere angstklachten die niet binnen de bovenstaande categorieën vallen, maar wel passen bij de diagnose angststoornis

Een trauma meegemaakt?

Wanneer je een iets heel heftigs meemaakt, kan dit veel impact hebben op je leven en functioneren. Je kan bijvoorbeeld last krijgen van herbelevingen en nachtmerries, je de hele tijd alert voelen en veel schrikken.

Je staat eigenlijk de hele tijd op scherp zodat je niet nog een keer in zo’n situatie terecht komt. Je ervaart eigenlijk de hele tijd stress. Ook kan het zijn dat je bepaalde plekken of activiteiten vermijdt zodat je niet meer aan die heftige gebeurtenis hoeft te denken.

Hierdoor kan je angst erger worden, zo erg dat dat het niet lukt om de gebeurtenis te verwerken. In dat geval kan er sprake zijn van een trauma.

Binnen Oh My Mood besteden we aandacht aan jouw traumaklachten en de manier waarop je hier mee om kunt gaan. Bijvoorbeeld door middel van EMDR, een effectieve behandeling voor trauma’s.

Wat is dwang?

Een dwangstoornis merk je door steeds terugkerende gedachten (obsessie/intrusie) en handelingen (compulsies) waar je geen controle over hebt en angstig van wordt. Voorbeelden zijn de angst voor een ongeluk, ziekte, of dat er iets anders ergs gebeurd. Vaak zien we dat iemand een grote behoefte heeft aan controleren van dingen waar we weinig controle over hebben. Dit zorgt voor spanning en angst. De dwanghandelingen helpen dan om dat nare gevoel van spanning en angst te verminderen. Ook zijn er veel soorten dwanghandelingen, bijvoorbeeld teldwang, dingen niet of juist wel aanraken of schoonmaakdwang. Sommigen mensen richten deze handelingen op hun lichaam, bijvoorbeeld door nagelbijten, overmatig krabben of het uittrekken van hun eigen haren. De omgeving vindt de dwanghandelingen vaak raar, maar als je last hebt van dwangklachten ervaar je veel spanning en stress als je jouw dwanghandeling niet mag of kan uitvoeren. Ernstige dwangklachten beïnvloeden sterk je functioneren in het dagelijks leven en nemen daarbij veel tijd in beslag.

Lichamelijke klachten die niet overgaan.

Elk mens heeft wel eens last van lichamelijke klachten of pijn. Hierbij kan gedacht worden aan vermoeidheid, spierspanning, buikpijn, hoofdpijn of rugpijn. In sommige gevallen gaan de klachten niet over en/of kan er, na medisch onderzoek, geen lichamelijke oorzaak gevonden worden die jouw klachten verklaren. Misschien kun je door een (chronische) ziekte niet meer leven zoals je gewend bent?

Veranderingen in jouw lichamelijke gezondheid kunnen ervoor zorgen dat je negatieve gedachten ontwikkelt over jezelf en jouw klachten. Je ziet de toekomst somber in, je ziet geen oplossing en voelt je niet serieus genomen. Dit kan veel stress veroorzaken.

Doordat je geen oplossing vindt voor de klachten, pas je misschien je leven aan, kan je niet veel dingen meer zoals vroeger of ga je situaties uit de weg. 

Dit kan ervoor zorgen dat je wordt beperkt in het functioneren en ook minder plezier beleeft in je leven.

Op korte termijn helpen deze aanpassingen misschien voor minder pijn en klachten, maar op lange termijn blijven de klachten vaak bestaan. Ook kunnen de lichamelijke klachten zorgen voor andere klachten, zoals angst of somberheid.

Binnen Oh My Mood leer je meer zicht te krijgen op je klachten en op een andere manier om te gaan met de klachten. Vaak zorgt dit ervoor dat je er minder last van hebt van je klachten of dat deze minder invloed hebben op het dagelijks functioneren.

Voor de bovenstaande klachten kun je bij Oh My Mood terecht voor een behandeling.

Wil je meer weten over de manier waarop je bij Oh My Mood aan de slag gaat om je beter te voelen, bekijk dan ons behandelaanbod.